Financieel Fijn

Privacybeleid Financieel Fijn 

E-mail: info@financieelfijn.nl 

Website: www.financieelfijn.nl 

Telefoon: +59995211121


Financieel Fijn, ingeschreven bij de KVK te Curaçao onder nr 158023, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Financieel Fijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige (indirecte) persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Financieel Fijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om onze diensten op jouw persoonlijke situatie af te stemmen


Als je geen toestemming geeft voor het verstrekken en verwerken van jouw persoonsgegevens, kan het zijn dat wij je niet volledig van dienst kunnen zijn. Dit omdat de geleverde dienst per persoon verschilt en uniek wordt samengesteld op basis van jouw gegevens en wensen. Mocht dit voorkomen, dan zullen we dit schriftelijk aan je doorgeven en jouw gegevens desgewenst verwijderen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Financieel Fijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je telefoonnummer en emailadres tot jij aangeeft dat deze verwijderd dienen te worden. Overige gegevens bewaren we maximaal 12 maanden, tenzij er een wettelijke grondslag is waarop deze termijn langer is. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Financieel Fijn maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Delen van persoonsgegevens met derden

Financieel Fijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden nimmer voor commerciële doeleinden gedeeld of verkocht aan derden. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Financieel Fijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Financieel Fijn gebruikt dus géén tracking cookies of andere soortgelijke cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Financieel Fijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@financieelfijn.nl.


Je deelt jouw gegevens met Financieel Fijn, een bedrijf dat zich buiten de EU (op Curaçao) bevindt, maar zich houdt aan de Nederlandse standaard van de verwerking van persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Financieel Fijn neemt de bescherming van jouw gegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@financieelfijn.nl

Versie 1.0, opgesteld 13 februari 2023.